English

Новини

Услуги


Антоан Вилл произвежда дамски облекла от основаването си през 1998 г. Компанията се намира на територията на град Русе, България. Фабриката разполага със съвременно оборудване за производството на разнообразни облекла – рокли, ризи, поли, панталони, сака, блузи и други. Работим както с естествени материи като лен, коприна, вълна и памук, така и със синтетични платове /полиестер/ и устойчиви, био-разградими материи като лиосел. Антоан Вилл работи с редица международни брандове, утвърдили се сред потребителите в Германия, Белгия, Швеция, Великобритания и други страни от ЕС. Компанията сътрудничи също така и на дизайнери, които развиват своите колекции съвместно с професионалистите от екипа на фирмата.

Създаване на условия за устойчива заетост в “АНТОАН ВИЛЛ” ЕООД

13.10.2016 четвъртък


„Антоан Вилл“ ЕООД е одобрен за бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 – „Ново работно място 2015”, Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд...


Повишаване на производствения капацитет и конкурентоспособността на „Антоан Вилл“ ЕООД

20.09.2016 вторник


Във връзка с изпълнението на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.001-0677-C01 „Повишаване на производствения капацитет и конкурентоспособността на „Антоан Вилл“ ЕООД чрез технологично обновление“...


АНТОАН ВИЛЛ спечели проект по ОП Иновации и конкурентоспособност

05.07.2016 вторник


„Антоан Вилл“ ЕООД спечели нов проект №BG16RFOP002-2.001-0677-C01 с наименование „Повишаване на производствения капацитет и конкурентоспособността на „Антоан Вилл“ ЕООД чрез технологично обновление“ по процедура за...

© ANTOAN VILL All Rights Reserved | Design and Development by FORMA Design Bureau