English

Антоан Вилл

Антоан Вилл е основана през 1998 год. Основната дейност на компанията е производството на дамски облекла. Основни продукти на Антоан Вилл са панталони , поли, рокли, олекотени сака, блузи.

Антоан Вилл има разработен етичен кодекс, основаващ се на постановленията на Българското законодателство за труд и безопасни условия, принципите на социалната отговорност и устойчивото развитие.

Компанията има внедрена Система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007 от 2008 година, а от 2015 Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международен стандарт ISO 9001:2008.

Име на документа 1,65 МБ

© ANTOAN VILL All Rights Reserved | Design and Development by FORMA Design Bureau