English

АНТОАН ВИЛЛ на Европейския ден на работодателя

АНТОАН ВИЛЛ взе участие на Европейския ден на работодателя, проведен във Военния клуб в Русе на 12 април 2016г. На организираната от Дирекция Бюро по труда – гр. Русе трудова борса участваха повече от 400 безработни, търсещи работа и 30 представители на бизнеса от сферите на машиностроенето, енергетиката, химическото, мебелното и конфекционното производство, информационните технологии, търговията, хотелиерството и ресторантьорството. АНТОАН ВИЛЛ представи възможностите за работа в областта на производството на облекло. Фирмата ни беше един от тримата работодатели, които бяха поканени да направят мултимедийни презентации и демонстрации след откриването на събитието от г-н Румен Януаров, директор на ДБТ – Русе. Г-жа Антоанета Антонова, управител на АНТОАН ВИЛЛ, представи фирмата пред присъстващите и разказа повече за дейността на дружеството, за екипа и възможностите, които работата при нас предлага. Нейната презентация беше последвана от съвместно ревю с Професионалната гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова”, на което ученици от гимназията представиха облекла на АНТОАН ВИЛЛ, както и техни собствени модели. По време на събитието много безработни проявиха интерес към АНТОАН ВИЛЛ и се поинтересуваха от възможностите да започната работа при нас.

<<Всички новини

© ANTOAN VILL All Rights Reserved | Design and Development by FORMA Design Bureau