English

АНТОАН ВИЛЛ на International Apparel and Textile Fair 2016 в Дубай

Антоан Вилл участва като изложител на поредно международно изложение. В периода от 14 до 15 ноември 2016 год. бяхме част от българския национален щанд на International Apparel and Textile Fair 2016 в Дубай, OAE. Събитието е организирано с подкрепата на българската Изпълнителна агенция на насърчаване на МСП в рамките на Проект No. BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“ .

На щанда си на изложението Антоан Вилл представи нови модели на облекла от 100% багрен лен и ефирна вискоза за лято 2017, както и мостри на елегантни дамски облекла в актуални цветове за предстоящия празничен сезон.

Облеклата с марка Антоан Вилл привлякоха вниманието на местните купувачи, много от които проявиха интерес към възможността за работа с нас.

<<Всички новини

© ANTOAN VILL All Rights Reserved | Design and Development by FORMA Design Bureau