English

Основен приоритет на екипа на Антоан Вилл е оптималното удовлетворяване на изискванията на клиентите на силно конкурентен пазар и изграждане на добри търговски взаимоотношения. Клиенти на компанията са доказали се брандове в Белгия, Швеция, Германия, Англия и др, а също и млади дизайнери, стартиращи своята кариера. Изпълняват се клиентски поръчки на базата на CM, CMT, CMT+Fabric, разработване на производствени мостри и търговски колекции.


Блузи

Назад

© ANTOAN VILL All Rights Reserved | Design and Development by FORMA Design Bureau