English

Конструиране

Конструирането на облеклата във фабриката се извършва чрез специализирана софтуерна CAD/CAM система Lectra. Екипът на Антоан Вилл разработва цялостната кройка на изделието, детайлите на която се принтират и изрязват впоследствие. Моделиер-конструкторите във фирмата постоянно следят новостите в областта на модния дизайн и имат готовност за изработка на модели с различна степен на сложност.

<<Всички услуги

© ANTOAN VILL All Rights Reserved | Design and Development by FORMA Design Bureau