English

Кроене

Кроялният участък във фабриката е оборудван с CAD/CAM система Lectra и робот за автоматично кроене Lectra, коитo гарантират оптимална прецизност на кроенето и икономично изразходване на материалите, независимо от степента на сложност на модела или характеристиките на плата.
Фабриката работи с тежки, средно тежки и леки материи.

<<Всички услуги

© ANTOAN VILL All Rights Reserved | Design and Development by FORMA Design Bureau