English

Размножаване

Размножаване на модела в желаните размери, като в същото време се следват зададените от клиента обмерни данни. Специализираният софтуер позволява да се въведат необходимите параметри при ръстовото размножаване на облеклата.

<<Всички услуги

© ANTOAN VILL All Rights Reserved | Design and Development by FORMA Design Bureau