English

Опаковане и складиране

Когато сме се уверили, че облеклата имат необходимия вид, преминаваме към етикетирането им. Според изискванията на клиента, облеклата се опаковат върху закачалки или се сгъват и поставят в полиетиленови пликове и кашони.
Антоан Вилл сортира дрехите по клиенти и магазини. Фабриката разполага със собствена складова площ за готовата продукция на територията си.

<<Всички услуги

© ANTOAN VILL All Rights Reserved | Design and Development by FORMA Design Bureau