English

Качествен контрол

Облеклата подлежат на инспектиране преди да бъдат опаковани и подготвяни за износ. В Антоан Вилл искаме да сме сигурни, че клиентите ни получават точно това, което са поръчали. Служители, отговарящи за качеството проверяват дрехите една по една, за да се уверят, че са спазени технологичните изисквания към тях.

<<Всички услуги

© ANTOAN VILL All Rights Reserved | Design and Development by FORMA Design Bureau