English

Мостриране

Антоан Вилл разработва предпроизводствени мостри, търговски мостри, прототипи и др. в съответствие с изискванията на клиента. Конструкторите във фирмата могат да разработят модел по снимка, скица или физическа мостра. Кройки на картон или хартия също могат да бъдат дигитализирани и използвани. Изработените мостри на облеклата се изпращат на клиентите за обратна връзка и коментари до уточняване на техническите детайли.

<<Всички услуги

© ANTOAN VILL All Rights Reserved | Design and Development by FORMA Design Bureau