Тръжна процедура във връзка с изпълнение на проект „Технологична модернизация в предприятието“, Договор № BG-RRP-3.004-2321-C01
05.07.2024

Тръжна процедура във връзка с изпълнение на проект „Технологична модернизация в предприятието“, Договор № BG-RRP-3.004-2321-C01

 

Публикуваме на Вашето внимание комплекта с изискуеми тръжни документи за участие в процедура за определяне на изпълнител - избор с публична покана с предмет: 

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на шевно производствено оборудване по обособени позиции:

Обособена позиция 1 Автоматична автономна цифровизирана високоскоростна линия за кроене и шиене на панталони с повишена ефективност 

Обособена позиция 2 Шевни машини за довършителни работи

Обособена позиция 3 Транспортна висяща междуоперационна и складова система“

 

Можете да изтеглите документацията от тук: ИЗТЕГЛИ